รางวัลเลิศรัฐ ป..
Soil Bank
e-Service ตรวจส..
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
ติดตามการดำเนินงานโค..
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 18 กันยายน 2564
ประชุมเร่งรัดการปฏิร..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 17 กันยายน 2564
ประชุมติดตามผลการดำเ..
นางนงนฺช ศรีพุ่ม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
วันที่ 16 กันยายน 2564
ประชุมขับเคลื่อนโครง..
นายศรีศักดิ์ ธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
วันที่ 16 กันยายน 2564
ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิ..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 16 กันยายน 2564
ลงพื้นที่ตรวจราชการแ..
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 15 กันยายน 2564
ประชุมสรุปผลการตรวจร..
นายชาติชาย ประสาระวัน
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)
วันที่ 14 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริห..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 13 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการนโยบ..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 13 กันยายน 2564
ประชุมหารือการขับเคล..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 10 กันยายน 2564
  
PMQA 4.0
พด.13 สาร พด. น้องใหม่จากกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
ทิศทางการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564
58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม